ลักษณะการประกอบการธุรกิจ
บริษัท วาย.เอ.เอส. โกลด์ อีเล็คโทรเพลทติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการชุบโลหะทุกชนิด รับงาน ชุบทอง ชุบเงิน ชุบโรเดียม ชุบดีบุก ชุบ Electro less Nickel (EN) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตรงตามมาตรฐานประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ควบคุมคุณภาพ ด้วยเครื่อง X-Ray Fluorescent, Cross-Section นำเข้าจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทำให้มั่นใจได้ว่าความหนาของงานที่นำมาชุบ ถูกต้องตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า

ก้าวย่างของ วาย.เอ.เอส.
บริษัท วาย.เอ.เอส.โกลด์ อีเล็คโทรเพลทติ้ง จำกัด จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่ 15 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันบริษัทมีประสบการณ์ด้านงานชุบโลหะมากกว่า 25 ปี

ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงเรื่องสภาพแวดล้อมที่ดี จึงได้ลงทุนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย และให้บริษัท GENCO เป็นผู้กำจัดกากตะกอน ส่วนในเรื่องของระบบอากาศ บริษัทฯ ได้ติดตั้ง Air Serubble ของประเทศเยอรมัน จึงทำให้อากาศออกสู่บรรยากาศเป็นอากาศที่ดีและบริสุทธิ์ อีกทั้งบริษัทยังได้ร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมไทย มีการประมวลผลในการใช้น้ำและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด


|   หน้าแรก  |   เกี่ยวกับบริษัท   |   สินค้าและบริการ   |  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ   |   ติดต่อกับเรา   |

    © 2003 :: Y.A.S. GOLD Electroplating :: All rights reserved
Designed by :