การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เพื่อเป็นการยืนยันว่างานที่ชุบได้ตรงตามมาตรฐาน ทางบริษัทฯ ได้ลงทุนในเครื่องมือ และห้อง Lab เพื่อตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

- บริษัทฯ มีห้อง Lab ที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำยาเคมี เป็นประจำทุกวัน- เครื่อง X - Ray Fluorecent เพื่อตรวจสอบและควบคุมความหนาของ ทอง เงิน ดีบุก ที่ชุบ ให้ได้ตรงตามมาตรฐาน และตามความต้องการของลูกค้า- เครื่อง Cross - Section Microscopic กล้องขยายกำลังสูง เพื่อตรวจสอบความหนาของงานชุบ ที่ต้องการผลการตรวจสอบ
|   หน้าแรก  |   เกี่ยวกับบริษัท   |   สินค้าและบริการ   |  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ   |   ติดต่อกับเรา   |

    © 2003 :: Y.A.S. GOLD Electroplating :: All rights reserved
Designed by :